Nhưng tại một thời điểm bất kỳ, một ngành công nghiệp bất kỳ thường chỉ có một cấu trúc nhất định

Nhưng tại một thời điểm bất kỳ, một ngành công nghiệp bất kỳ thường chỉ có một cấu trúc nhất định – tức là, sẽ chỉ có từng đó doanh nghiệp, từng đó doanh nghiệp lớn, cỡ vừa, cỡ nhỏ và từng đó chuyên gia. Hơn nữa, thị trường cho các ngành công nghiệp dựa trên kiến thức, điển hình như máy vi tính hay ngân hàng hiện đại, đang có xu hướng hội tụ tại một nơi duy nhất: thị trường thế giới.

Như vậy, số lượng người đổi mới dựa trên kiến thức được chọn ra khi ngành công nghiệp đạt đến độ chín không hề lớn hơn trước kia. Trong khi đó, do sự nổi lên của thị trường thế giới và liên lạc toàn cầu, số ứng cử viên ghi tên mình vào cuộc chơi lại ngày một gia tăng. Điều này khiến tỷ lệ tai nạn khi “giai đoạn chấn chỉnh” xảy ra cao hơn nhiều so với trong quá khứ. Và giai đoạn chấn chỉnh luôn xảy ra. Không gì có thể ngăn được nó.

w620h405f1c1-files-articles-2015-1089103-lanh-dao-gioi-doanhnhansaigon (1)

Nhưng tại một thời điểm bất kỳ, một ngành công nghiệp bất kỳ thường chỉ có một cấu trúc nhất định

GIAI ĐOẠN CHẤN CHỈNH

Giai đoạn chấn chỉnh bắt đầu đúng vào lúc cánh cửa thị trường khép lại. Nó sẽ giết chết phần lớn doanh nghiệp triển vọng nổi lên trong suốt giai đoạn cánh cửa thị trường còn mở, như đã chỉ ra đối với những ngành công nghệ cao trong quá khứ như đường sắt, thiết bị điện tử, ô tô. Khi tôi đang viết những dòng này, tuy giai đoạn bùng nổ mới chỉ kéo dài năm, sáu năm nhưng giai đoạn chấn chỉnh đã bắt đầu xảy ra đối với thị trường bộ xử lý văn bản, máy tính siêu nhỏ và máy tính cá nhân. Giờ đây, riêng ở Mỹ cũng đã có đến cả trăm doanh nghiệp chen chân vào thị trường này. Nhưng có lẽ đến năm 1995, sẽ chỉ còn khoảng hơn một chục trong số đó còn được người ta nhớ đến.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.